اخبار کوتاه
خانه / اسلاید / تصاویر خبری سه شنبه، ۱۲ عقرب

تصاویر خبری سه شنبه، ۱۲ عقرب

دیدار معین وزارت امور داخله با رییس شورای ولایتی

۱۰۵۳۷۱۵۲_۹۲۷۶۴۶۷۶۷۳۱۵۲۶۷_۷۶۸۵۷۱۷۵۹۸۹۳۳۹۴۹۵۷۷_n

۱۲۱۰۷۰۴۰_۹۲۷۶۴۶۸۰۷۳۱۵۲۶۳_۸۵۶۲۵۱۱۷۹۲۳۸۸۴۷۵۰۹۰_n

۱۲۱۱۵۶۴۳_۹۲۷۶۴۶۷۴۳۹۸۱۹۳۶_۴۰۶۲۶۹۰۵۵۷۶۲۷۰۶۴۸۵_n

۱۲۱۹۳۴۷۴_۹۲۷۶۴۶۸۲۷۳۱۵۲۶۱_۵۱۸۰۰۰۳۱۱۹۰۹۵۶۷۶۰۲۲_n

دیدار افسران اردوی ملی با رییس شورای ولایتی

۱۲۱۹۳۷۷۳_۹۲۷۲۹۰۷۳۴۰۱۷۵۳۷_۴۷۴۶۳۹۹۹۷۱۳۷۳۱۸۱۱۹_n

۱۲۱۹۵۸۸۵_۹۲۷۲۹۰۹۳۷۳۵۰۸۵۰_۲۷۱۴۵۹۰۱۴۵۴۰۵۲۱۰۰۶۲_n

۱۲۱۹۳۲۶۸_۹۲۷۲۹۰۹۲۰۶۸۴۱۸۵_۵۰۲۱۳۵۴۱۰۴۵۹۴۲۱۴۹۷۸_n

تخریب سالن تیاتر هرات توسط شهرداری

۱۲۱۹۳۵۵۴_۸۶۷۷۳۴۵۱۳۳۴۵۹۱۰_۴۰۵۲۱۵۵۵۱۶۷۷۲۱۲۵۳۴۴_n

۱۲۲۰۸۳۶۷_۸۶۷۷۳۴۴۲۳۳۴۵۹۱۹_۶۲۴۱۱۹۳۱۲۳۵۹۱۹۹۳۷۷۵_n

۱۲۲۰۸۶۵۸_۸۶۷۷۳۴۴۷۰۰۱۲۵۸۱_۸۳۶۴۵۶۳۴۹۰۴۷۰۲۵۰۶۲۳_n

نخستین نمایشگاه مکاترونیک انجینری هرات

۱۲۰۴۳۱۴۱_۵۶۳۳۶۴۵۲۳۸۱۲۳۶۸_۵۸۹۹۱۸۰۰۱۱۵۳۴۷۵۷۰۴۰_n۱۱۱۴۰۱۱۲_۵۶۳۳۶۴۴۷۰۴۷۹۰۴۰_۵۹۷۴۷۶۴۴۶۴۷۷۵۱۷۱۱۵۳_n

۱۲۱۹۱۷۸۶_۵۶۳۳۶۴۴۹۰۴۷۹۰۳۸_۳۹۴۰۳۵۵۹۰۷۷۸۸۲۰۴۳۴۶_n

درباره مدیر

همچنان می توانید مطالعه کنید

نگران نباشید؛ مبارزه با فساد اداری همچنان ادامه دارد!

عبدالرزاق احمدی، رییس معارف هرات گفته است که مردم هرات نگران نباشند. مبارزه با فساد ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.