اخبار کوتاه
خانه / اسلاید

اسلاید

سفر معین ارشد امور امنیتی وزارت داخله به هرات

ستر جنرال مراد علی مراد، معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله در حالیکه معاون فرماندهی عمومى حمایت قاطع در افغانستان وی را همراهى می کرد، به ولایت هرات سفر نمود. در این سفر، معین ارشد امنیتى کشور از حوزه ساحوى ۶۰۶ انصار، فرماندهی امنیه هرات و دیگر قطعات پولیس ...

Read More »

تصاویر خبری هرات، چهارشنبه ۱۳ ثور ۱۳۹۶

/کار ساخت چمن مصنوعی معیاری فوتبال در هرات آغاز شد /جلسه شمار کثیری از محاسن سفیدان، علما، متنفذان و جوانان ولسوالی های هرات در شورای ولایتی هرات     /سومین سفر داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی به هرات در دو سال گذشته

Read More »

تصاویر خبری هرات، جمعه ۲۷ حوت ۱۳۹۵

پارلمان جوانان افغانستان حوزه مرکز کابل و هرات به همکاری شبکه نهادهای جامعه مدنی هرات و موسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان پروگرام آموزشی برای جوانان را در ولایت هرات تدویر نموند. /شورای مردمی از سالروز قیام بیست و چهارم حوت هرات تحت نام “۲۴ حوت؛ دست آورد برباد رفته” ...

Read More »